Welkom op de pagina van het wetenschappelijke onderzoek Unions in Context (UNICON). Hier kunt u alle informatie vinden over uw deelname, de onderzoekers en de achtergrond van dit project.

Meer info

Het doel van dit project is beter te begrijpen hoe de relaties van mensen binnen een huishouden eruit zien. Wie woont er samen met wie? En hoe ziet uw dagelijks leven eruit?

Meer info

Meer dan 3000 mensen in ruim 20 gemeentes zijn uitgenodigd om mee te doen. We hebben er veel aandacht aan besteed dat verschillende groepen mensen uit heel Nederland vertegenwoordigd zijn in dit onderzoek.

Meer info

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers aan de Universiteit van Amsterdam. Belangrijke onderwerpen zoals gezondheid, welzijn en sociale contacten zullen worden bestudeerd.

Meer info

Welkom