Veelgestelde vragen

V: Wie zit er achter dit project?

A: Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een team van vier onderzoekers aan de Universiteit van Amsterdam. Binnen de Universiteit van Amsterdam maken Matthijs Kalmijn, Mirjam Fischer en Stephanie Steinmetz onderdeel uit van het Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR) en de onderzoeksgroep Institutions, Inequalities and Life courses (IIL). Henny Bos is geaffilieerd met het Research Institute of Child Development and Education (CDE) en de onderzoeksgroep Opvoeding, Opvoedingsondersteuning en Grondslagen.

V: Hoe komen jullie aan mijn adres?

A: We kregen uw informatie van uw gemeente. Het is gebruikelijk dat gemeenten dergelijke gegevens aan wetenschappelijke instellingen verstrekken, wanneer deze de Nederlandse bevolking willen bestuderen. We kunnen echter niet elke persoon in Nederland bevragen. Daarom is er een steekproef getrokken, die representatief is voor de gehele Nederlandse bevolking. Namen en adressen worden alleen gebruikt om de juiste personen te kunnen uitkiezen. Uw gegevens worden vervolgens weer vernietigd.

V: Waarom is juist mijn deelname belangrijk?

A: We hebben veel aandacht eraan besteed dat verschillende groepen mensen vertegenwoordigd zijn in dit onderzoek. Als we willen weten hoe het gaat met de Nederlandse samenleving dan is het belangrijk dat zowel jongere als oudere mensen deelnemen, mensen die wel en niet getrouwd zijn, mensen uit de stad en op het platteland en mensen met en zonder kinderen. De mensen die uitgenodigd zijn om mee te doen zijn over heel Nederland verspreid, en u zit hier tussen. Uw deelname is waardevol, omdat we zo veel mogelijk verschillende mensen aan het woord willen laten komen.

V: Wat gebeurt er met mijn antwoorden?

A: Uw antwoorden worden alleen gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Ze worden anoniem verwerkt en ieder antwoord wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Er worden statistische gegevens berekend, zoals gemiddelden en percentages. Individuele antwoorden worden nooit gebruikt in publicaties. Een lijst van wetenschappelijke publicaties die op basis van deze data zijn geschreven zal hier verschijnen.

V: Wat levert dit onderzoek op?

A: Met dit onderzoek kunnen wij beter begrijpen hoe de samenstelling van huishoudens in Nederland veranderd is. Het is belangrijk is dat niet alleen wetenschappers, maar vooral ook de beleidsmakers van het land, weten hoe het gaat met de mensen in onze maatschappij.

V: Waar kan ik terecht als ik een vraag of klacht heb?

A: Als u praktische vragen heeft over het invullen van de vragenlijst, neemt u dan contact op met het onderzoeksbureau. U heeft ook de mogelijkheid om eventuele klachten aan een derde persoon te richten, die niet direct bij het project betrokken is.

V: Wie financiert dit onderzoek?

A: We krijgen onze financiering van het Amsterdam Centre for Inequality Studies (AMCIS), de onderzoeksgroep Institutions, Inequalities and Life courses (IIL) en de Fonds Stimulering en Ontwikkeling van de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie (NVVS).

V: Waar kan ik de resultaten vinden?

A: Na afloop van dit onderzoek kunt u een samenvatting van de belangrijkste resultaten ontvangen. Als u de resultaten wilt ontvangen, laat u dan hier uw naam (optioneel) en e-mail adres achter.

Name
Email *