Privacy

Wij hechten veel waarde aan de privacy van respondenten. Daarom staat ons onderzoek onder toezicht van de Ethische Commissie van de Universiteit van Amsterdam. De commissie heeft ons project goedgekeurd. Dit betekent onder andere dat er strikt vertrouwelijk met uw persoonsgegevens en onderzoeksresultaten wordt omgegaan.

De antwoorden van alle respondenten worden later samengevat en gebruikt voor de berekening van statistische gegevens, zoals gemiddelden en percentages. Individuele antwoorden worden nooit gebruikt in publicaties, daardoor wordt uw anonimiteit volledig gewaarborgd.

We verrichten dit onderzoek op basis van de Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek opgesteld door de Vereniging van Universiteiten op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens. In lijn met de gedragscode hebben de vier wetenschappers, die bij dit project betrokken zijn, een geheimhoudingsverklaring ondertekend.